, - . .
, , , , . , .
-50
Aton Aton - 50  
-50
Aton - 50 : ; : ; : ; : ; : ; : ; ...: ; : ; Max